CONDICIONS GENERALS D'ÚS

DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: L'empresa titular de trucs. com (d'ara endavant, el Site) és Comaviera Supplies SL, amb domicili al C/La Paloma 21-23, 5è, 1a, 08001 Barcelona, amb número de CIF: B-64759350, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 40.550, foli 153, full B-367027 (d'ara endavant, COMAVIERA SUPPLIES).

Formulari de contacte

USUARIS: L'accés i/o ús dels portals de COMAVIERA SUPPLIES atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL: el Site de COMAVIERA SUPPLIES proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a COMAVIERA SUPPLIES o als seus llicenciants, als quals l'USUARI hi pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Site. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que COMAVIERA SUPPLIES ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de COMAVIERA SUPPLIES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. COMAVIERA SUPPLIES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, COMAVIERA SUPPLIES no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES: COMAVIERA SUPPLIES compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent a cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui sol·licitar a COMAVIERA SUPPLIES, farà saber a l'USUARI de l'existència i l'acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat dexercir els seus drets daccés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, COMAVIERA SUPPLIES informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: COMAVIERA SUPPLIES per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de COMAVIERA SUPPLIES o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de COMAVIERA SUPPLIES. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de COMAVIERA SUPPLIES. Podreu visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de COMAVIERA SUPPLIES.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: COMAVIERA SUPPLIES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS: COMAVIERA SUPPLIES es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu Site.

OCUPACIÓ DE COOKIES: COMAVIERA SUPPLIES podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI pel seu Site. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el vostre ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per COMAVIERA SUPPLIES, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als continguts.

ENLLAÇOS: En cas que al Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, COMAVIERA SUPPLIES no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas COMAVIERA SUPPLIES assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ: COMAVIERA SUPPLIES es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS: COMAVIERA SUPPLIES perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Site exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: COMAVIERA SUPPLIES podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.