Com sol·licitar l'ajut de 200 euros

Qui, com i quan es pot reclamar el xec de 200 euros d'ajut davant de la inflació que el Govern d'Espanya posa a disposició de famílies vulnerable

Vegem com sol·licitar l'ajut de 200 euros que el Govern d'Espanya posa a disposició de assalariats i autònoms amb baixos ingressos i aturats. Es tracta d'una mesura aprovada després d'una reunió extraordinària del Consell de Ministres en què s'ha proposat un paquet de ajudes la inflació i la crisi de preus provocada per la guerra d'Ucraïna. Es tracta de una sola paga de 200 euros de la qual es poden beneficiar 2,7 milions de persones. Però, com podem saber si tenim dret a demanar ajut de 200 euros? Com se sol·licita? Tot seguit resolem tots els dubtes.

Un ajut de 200 euros per a rendes inferiors a 14.000 i nou tribut a les energètiques

Com demanar l?ajuda de 200 euros del Govern

Índex de continguts

El Reial decret acorda que es tracta d'un pagament únic amb què es pretén pal·liar l'efecte perjudicial de la pujada de preus ocasionat per la crisi energètica per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat econòmica que no estan cobertes per altres prestacions de caràcter social. Vegem qui, com i quan sol·licitar l?ajuda de 200 euros del Govern.

Qui pot sol·licitar l'ajut

Totes les persones físiques que estiguin actualment donades d'alta a la Seguretat Social com treballadors a compte propi o aliè, a més dels aturats, rebin o no el subsidi per desocupació, podran sol·licitar lajuda de 200 euros. Com diem, es tracta d'un pagament únic per a aquells que el 2021 hagin percebut pagaments inferiors a 14.000 euros. A més, els possibles sol·licitants hauran de tenir un patrimoni inferior a 43.196,40 euros.

D'altra banda, només poden accedir a aquest ajut aquells que tinguin residència legal i efectiva a Espanya a la data d'entrada en vigor del present Reial decret llei i que l'hagin tingut de manera continuada i ininterrompuda durant almenys l'any immediatament anterior a aquesta data.

Com sol·licitar l'ajut de 200 euros

Qui no pot sol·licitar l'ajut

Segons el Govern d'Espanya, aquesta ajuda pretén cobrir aquelles persones que no compten amb altres prestacions socials, de manera que els perceptors del Ingrés Mínim Vital no podran sol·licitar aquest ajut de 200 euros. Els pensionistes, d'altra banda, tampoc no poden sol·licitar l'ajut, siguin aquestes pensions contributives o no.

Quan i on s'ha de sol·licitar

La gestió d'aquest ajut de 200 euros és a través de la Agència Tributària, organisme que s'encarrega de recollir les peticions i estudiar-les a cada cas. Tot això comptant amb la col·laboració d'altres institucions com la Seguretat Social, l'INE o el SEPE per accedir a les dades dels demandants i concloure si correspon o no atorgar aquest ajut en cada cas.

Per accedir a aquesta ajuda s'ha de fer a la seu electrònica de l'Agència Tributària, on es disposa d'un formulari que cal emplenar amb les dades del demandant i dels seus convivents. A més, caldrà incloure el compte bancari on es vol domiciliar el pagament. El termini màxim per sol·licitar l'ajut de 200 euros és fins al 30 de setembre de 2022.

Com saber si s'ha aprovat la sol·licitud

Després de la revisió de cada cas, l'Agència Tributària no informarà de la decisió sobre la sol·licitud de lajuda. Així, la persona que rebi directament lajuda de 200 euros en un únic pagament sabrà si la seva sol·licitud ha estat aprovada o no. Si transcorreguts tres mesos des de la data límit per a la sol·licitud (30 de setembre de 2022) no s'ha rebut cap transferència de 200 euros, la sol·licitud es podrà donar per desestimada.

Ara ja ho saps tot sobre la ajuda dels 200 euros del Govern d'Espanya, qui, com i quan sol·licitar-la a través dels canals oficials de la Agència Tributària.

Com sol·licitar l'ajut de 200 euros

Més trucs sobre administració