Simulació de jubilació: com calcular la teva pensió

Descobreix si tens pensió de jubilació i quina és la quantitat en funció de la teva cotització durant els anys de la teva vida laboral: comprova tots els escenaris

Vegem com simular la teva pensió de jubilació a través de les eines en línia que ofereix la administració. I és que a mesura que ens acostem a l'edat de jubilació, arriben els primers dubtes sobre si tenim dret a una pensió segons la nostra cotització i vida laboral, i si així és, la quantitat que ens tocaria. Per això, t'oferim un complet tutorial perquè calculis la teva jubilació a través del simulador de la Seguretat Social, a més de tots els escenaris possibles.

Com calcular la teva pensió de jubilació

Índex de continguts

Com funciona la simulació de jubilació

La Seguretat Social posa a disposició de la ciutadania un servei que permet simular la quantia que es cobrarà com a jubilació de qualsevol persona que hi tingui dret. L'eina es troba a través de la plataforma La teva Seguretat Social i requereix accés amb sistema Cl@ve, certificat digtial o DNI electrònic, encara que si no es disposa de cap d'aquests tipus d'identificadors telemàtics es pot autoritzar un representant que ho faci en nom seu.

Per iniciar el procés només cal accedir al següent enllaç de La teva Seguretat Social, indicar el tipus d'accés (com a interessat, com a representant o com a apoderat) i, una vegada registrat, iniciar la simulació per calcular la jubilació.

Simulació de jubilació: com calcular la teva pensió

El procés de simulació no és gaire complicat; el sistema requerirà diverses qüestions sobre l'interessat, tant la situació personal com econòmica, a més de dades sobre la cotització prèvia del treballador. Amb tot, es podrà saber si es compleixen els requisits i fer-ne un càlcul de la pensió futura. A més, el sistema permet consultar diversos escenaris possibles de linteressat, introduint diferents bases de cotització, situacions de desocupació, jubilacions anticipades, etc.

Requisits per tenir pensió de jubilació

El requisit bàsic per accedir a una pensió de jubilació és haver-hi cotitzat un mínim de 15 anys, dels quals 2 han de formar part dels 15 anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la pensió. Sobre ledat de jubilació, depèn dels anys cotitzats prèviament; així, una persona que hagi cotitzat almenys 37 anys i 3 mesos podrà jubilar-se als 65 anys, mentre que la resta de treballadors podrà fer-ho als 66 anys.

Com calcular la pensió de jubilació

El càlcul de les pensions es basa en dos aspectes bàsics, que són la base reguladora i els anys cotitzats, els quals permeten determinar a quin percentatge de la base reguladora es té dret per a la jubilació. A data d'aquest article (2021), la base reguladora s'obté sumant les bases de cotització dels darrers 24 anys (o 288 mesos) i dividint-les entre 336. El resultat obtingut és la base reguladora que es fa servir com a referència per conèixer la quantitat a què es té dret per a la pensió de jubilació.

Sobre la cotització del treballador, amb 15 anys cotitzats es tindrà dret al 50% de la base reguladora, o el que és el mateix, la pensió mínima, i a partir dels 15 anys i durant els primers 106 mesos se sumarà un 0,21% de la base reguladora per cada mes i un 0,19% de la base reguladora per cadascun dels 146 mesos restants. Tot això vol dir que amb 36 anys cotitzats, un treballador té dret al 100% de la pensió de jubilació.

Simulació de jubilació: com calcular la teva pensió

Més trucs sobre administració