Com passar de decimal a hexadecimal

Els millors trucs i mètodes per convertir xifres del sistema decimal a l'hexadecimal

Vegem com passar de decimal a hexadecimal, convertint així xifres entre tots dos sistemes. I és que mentre que per defecte sempre treballem sota el sistema decimal, en certs ambients com el món de la informàtica, es treballa principalment amb el format hexadecimal, on les xifres passen a tenir base 16, cosa que ens obliga a realitzar conversions entre tots dos sistemes. Per això, a continuació t'ensenyem els millors mètodes per passar de decimal a hexadecimal.

Com convertir un nombre Decimal a Hexadecimal?

Com convertir de decimal a hexadecimal

Índex de continguts

Com passar de decimal a binari

Si bé hi ha diversos mètodes per passar un nombre de decimal a hexadecimal, un dels més senzills és el de passar la xifra de decimal a binari. Un cop obtingut el binari serà moment de passar-ho, ara sí, a hexadecimal. Per això serà necessari realitzar agrupacions de 4 números començant per la dreta; si en arribar al final no s'obté un grup de 4 números, s'ha d'emplenar amb zeros a l'esquerra fins a completar els dígits que faltin. Finalment, només caldrà cercar l'equivalència dels grups de 4 números en binari amb el seu símbol en hexadecimal.

Per exemple, per passar a hexadecimal el número 73 el primer pas serà convertir-lo a binari, tal que així.

  • 7310=10010012

Ara caldrà fer els grups de quatre números començant per la dreta, en aquest cas, omplint amb un zero a l'esquerra per obtenir quatre dígits:

  • 0100 1001

Finalment, cal cercar la correspondència dels grups en binari amb el seu equivalent en hexadecimal:

  • 01002=416
  • 10012=916

I així s'obté que el número 73 en decimal equival al 49 en hexadecimal.

Com passar de decimal a hexadecimal

Com passar a hexadecimal a Excel

Un altre mètode molt comú per passar de decimal a hexadecimal és a través del programa Excel de Microsoft, en què caldrà introduir una fórmula de càlcul concreta per fer equivalències fàcil i ràpid. La fórmula és la següent:

  • =DEC.A.HEX()

Entre els parèntesis de la pròpia fórmula caldrà introduir el nombre decimal que es vol passar a hexadecimal i prémer Enter per veure el resultat a Excel. Per exemple, si vols passar a hexadecimal el decimal 2561, hauràs d'escriure la fórmula de la següent manera:

  • =DEC.A.HEX(2561)

I prémer Enter per veure el resultat a la cel·la corresponent d'Excel.

Com passar a hexadecimal en línia

Encara que si no vols complicar-te la vida i prefereixes obtenir el resultat de forma ràpida i còmoda, pots buscar un convertidor online de decimal a hexadecimal a través de Google. N'hi ha diversos i són gratuïts, encara que recomanem la següent pàgina web amb un convertidor dedicat a passar xifres del sistema decimal a l'hexadecimal.

Com passar de decimal a hexadecimal

Taules d'equivalències decimal a hexadecimal

Finalment, t'oferim unes taules d'equivalències entre xifres decimals i hexadecimals per ser consultades ràpidament i obtenir els resultats sense dependre de fórmules o eines en línia. Són les xifres bàsiques, encara que sempre poden ajudar.

DECIMAL (BASE 10) HEXADECIMAL (BASE 16)
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 10
17 11
18 12
19 13
20 14
30 1E
40 28
50 32
60 3C
70 46
80 50
90 5A
100 64
200 C8
1000 3E8

 

Com passar de decimal a hexadecimal

Més trucs sobre càlculs