Com treure l'IVA a un preu

Aprèn a calcular un preu sense IVA de qualsevol producte o factura i descobreix quins tipus d'IVA hi ha i quines classes de productes aplica

Vegem com treure l'IVA a un preu, perquè així puguis calcular el preu sense IVA de qualsevol producte o factura. És una eina molt útil per a qualsevol persona o usuari, encara que més per a treballadors autònoms o per compte propi, tant per emetre factures com per cobrar-les. A més, si vols calcular el preu d'un producte sense IVA sempre pots fer una senzilla operació matemàtica que a continuació t'expliquem, perquè sàpigues què val un producte específic si vols aprofitar les ofertes de molts comerços sense l'IVA a aplicat als preus. No et perdis com calcular l'IVA de qualsevol preu i com restar-ho fàcilment.

Com restar l'IVA a un preu amb una sola operació

Com calcular un preu sense IVA fàcilment

Índex de continguts

Què és l'IVA

El IVA són les sigles del Impost sobre el valor afegit, un impost indirecte que grava el consum mitjançant un increment d'un percentatge en el preu de cada article que comprem i de cada servei que rebem. A cada compra, l'usuari paga el preu del bé més el percentatge de l'impost que s'apliqui en aquell moment. Actualment, l'IVA a Espanya és d'un 21% sobre el preu base.

Quins tipus d'IVA hi ha

Hi ha tres tipus d'IVA en funció del percentatge que s'aplica al preu base d'un producte:

  • Tipus general | S'aplica de manera general a totes les operacions com en vendes de béns o prestació de serveis; s'aplica un 21% sobre el preu base en productes com alcohol, begudes ensucrades, roba, aparells electrònics o perruqueria.
  • Tipus reduït | S'aplica un 10% sobre el preu base en aliments no bàsics, productes sanitaris, hostaleria, esdeveniments culturals o compra d'habitatges.
  • Tipus superreduït | S'aplica un 4% sobre el preu base en productes com el pa, la fruita, la llet, els medicaments, llibres i premsa o serveis s'assistència.

Com treure l'IVA a un preu

Com calcular un preu sense IVA

Si vols calcular el preu total sense IVA d'un producte on s'apliqui un 21% sobre el seu preu base ho pots fer a través dels passos següents:

  1. Dividiu el percentatge d'IVA aplicat entre 100 per obtenir una xifra amb decimals; si l'IVA aplicat és del 21% (tipus general), hauràs de dividir 21/100=0,21.
  2. Ara suma 1 al decimal obtingut en l'operació anterior; seguint l'exemple anterior obtindrem 1+0,21=1,21.
  3. Quan hagis completat el càlcul només hauràs de dividir el preu total pel número obtingut al pas anterior. Així, si el preu total és 100, hauràs de calcular 100/1,21=82,65.

Seguint aquests senzills passos podràs esbrinar el preu d'un producte o servei sense IVA; d'altra banda, si vols saber el preu amb IVA només hauràs de fer l'operació inversa, és a dir, multiplicar el preu sense IVA per la xifra obtinguda.

Com treure l'IVA a un preu

Més trucs sobre càlcul