Com treure percentatges a Excel

Vols treure percentatges ràpid i fàcil? T'ensenyem com calcular percentatges de xifres a Microsoft Excel, el popular programa de gestió de dades

Vegem com treure percentatges a Excel, el popular programa d'ofimàtica i gestió de dades per a ordinadors. I és que molts usuaris usen Excel diàriament en els seus treballs, a més de portar la comptabilitat de factures pròpies o d'empresa, de manera que conèixer tots els seus trucs és essencial per aprofitar al màxim les eines que ofereix Excel. I calcular percentatges és essencial en moltes operacions, ja sigui per treure l'IRPF, el IVA o qualsevol tant per cent d‟una xifra determinada. Per això, a continuació t'ensenyem com calcular percentatges en Excel fàcil i ràpid.

Com calcular percentatges a Excel

Com calcular percentatges a Excel

Índex de continguts

Al nostre tutorial començarem explicant com compondre la fórmula per calcular el percentatge d'una xifra en concret; al segon apartat explicarem el càlcul invers, és a dir, com treure el percentatge quan l'única informació de què disposes és la diferència entre dues xifres.

Com treure un percentatge a Excel

Així, primer esbrinarem el percentatge d'una quantitat o xifra concreta, com per exemple, el 21% de 300. El primer serà escriure les dues xifres, la quantitat total i el tant per cent que vols treure. Ara, prem sobre la casella que vulguis i escriu la fórmula que a continuació detallem per multiplicar la xifra pel percentatge. En aquest cas, per treure el 21% de 300.

La fórmula té el format =1*2, sent 1 la xifra i 2 el percentatge. Amb aquesta fórmula pots escriure els números o escriure el nom de la cel·la perquè, si canvies alguna xifra, l'Excel faci el càlcul automàticament. Per exemple, si heu escrit el nombre total a la cel·la D2 i el percentatge a l'E2, la fórmula serà =D2*E2.

Quan escriguis la fórmula a la cel·la i prems Enter, Excel mostrarà el resultat exacte. Així, seguint amb l'exemple descrit, el 21% de 300 és 63. I si canvies qualsevol de les dues xifres, ja sigui el 21% o el 300, Excel canviarà el resultat de manera automàtica.

Com treure percentatges a Excel

Com esbrinar un percentatge en Excel

En aquest cas farem l'operació inversa, és a dir, treure el percentatge de dues xifres conegudes. Per exemple, imagina que tens 50 euros i necessites gastar 8 euros dels 50. Quin percentatge gastaràs? Per fer el càlcul podries fer una regla de tres; si 50 és el 100%, llavors 8 és X. Aquesta operació en fórmula matemàtica ca (7/30)*100. Aquesta és la fórmula que heu d'escriure a Excel.

Com en el cas anterior, teniu dues opcions per escriure la fórmula. Així, si només vols obtenir el resultat pots escriure la fórmula amb els números. Però si vols que els resultats siguin relatius al nombre d'altres cel·les i que l'Excel actualitzi els resultats automàticament, llavors hauràs de escriure les adreces de les cel·les corresponents a cada número o xifra.

Com treure percentatges a Excel

Més trucs sobre càlcul